Lớp 08X4 Khoa Xây Dựng Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội
Chào Mừng đến với forum của lớp 08x4 khoa Xây Dựng trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội.Bạn chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký.Nếu bạn chưa đăng ký hãy đăng ký để dc tham gia thảo luận.Nếu bạn đã là thành viên xin vui lòng đăng nhập để tham gia diễn đàn

Lớp 08X4 Khoa Xây Dựng Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội


 
Trang ChínhTrang Chính   Wed Đào tạo  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng NhậpĐăng Nhập  Đăng kýĐăng ký  
Tài khoản:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động: :: Quên mật khẩu
BÀI GỬI SAU CÙNG
BÀI GỬINGƯỜI GỬITHỜI GIAN
[�] eimimo.....thế giới kiếm tiền của bạn.... Thu Jan 24, 2013 2:00 am
[�] Hướng dẫn đăng ký và kiếm tiền với Profitclicking......100%%%% Mon Jan 21, 2013 10:57 pm
[�] Đồ án thép nhóm 2 do thầy Bảo Trung hướng dẫn. Mon Jan 21, 2013 3:13 pm
[�] Hướng dẫn kiếm tiền với 20dollars2surf - Kiếm Tiền $$$ Uy Tín 100%.. Với Cashbar, Không MẤT, chỉ cần olnie Mon Jan 21, 2013 12:15 am
[�] các anh, chị lớp 08x4 giúp em với Fri Jan 04, 2013 4:41 pm
[�] Bài giảng thi công nhà cao tầng của thầy Dần Mon Sep 10, 2012 9:27 pm
[�] Bài giảng TCTC thầy Hiếu gửi Thu Aug 30, 2012 10:22 pm
[�] tài liệu bảo dưỡng bê tông và bê tông khối lớn Mon Aug 20, 2012 9:12 pm
[�] 27 đề thi ổn định và động lực học công trình Sun Jun 10, 2012 4:11 pm
[�] DE THI THI NGHIEM CONG TRINH Mon May 21, 2012 10:26 pm
[�] bài giảng kết cấu gỗ Mon Apr 16, 2012 7:39 pm
[�] Bài giảng ATLĐ Sat Apr 14, 2012 9:50 pm
[�] Chuyên đề thi công thầy gửi Fri Mar 30, 2012 7:10 pm
[�] File hướng dẫn đồ án thép 2 do thầy trung hướng dẫn Wed Mar 21, 2012 11:51 am
[�] SỬA MÁY TÍNH , MÁY IN, ĐỔ MỰC MÁY IN TẠI NHÀ HỒ CHÍ MINH Mon Mar 05, 2012 11:50 pm
[�] file tài liệu kinh tế xây dựng copy của cô (bản full) Thu Feb 16, 2012 7:41 pm
[�] Tài liệu tham khảo môn Thí nghiệm công trình Tue Jan 10, 2012 5:21 pm
[�] File mẫu đồ án kxy thuật thi công 2 Mon Jan 09, 2012 6:07 pm
[�] Lịch thi lại nhịp 1 Sat Jan 07, 2012 10:27 pm
[�] Bài giảng kết cấu thép 2 - file pdf của thầy Sơn Thu Dec 29, 2011 9:23 pm
[�] Thời khóa biểu kỳ 2 năm IV Sun Dec 25, 2011 3:41 pm
Tải FirefoxTải Google ChromeTải flash PlayerTải flash PlayerTải Unikey

Trang 1 trong tổng số 1 trang

TIN nè cả nhà ơi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
src="http://s9.addthis.com/button1-share.gif" alt="Bookmark and Share" style="border:0" title="Bookmark and Share">
Mon Dec 14, 2009 12:37 am

avatar
langtu_haohoa_at

Perfect member

Xem lý lịch thành viên
Tổng số bài gửi : 105
Join date : 01/12/2009
Age : 27
Đến từ : thanh hoa
Tổng số bài gửi : 105
Join date : 01/12/2009
Age : 27
Đến từ : thanh hoa
Tổng số bài gửi :
105
Join date :
01/12/2009
Age :
27
Đến từ :
thanh hoa
Bài gửiTiêu đề: TIN nè cả nhà ơi

program tinhdientichtamgiac;
var a,b,c,p,s : real;

begin

writeln(' Chuong trinh tinh dien tich tam giac khi biet 3 canh a,b,c');
writeln(' nhap so do 3 canh cua tam giac');
write('a=') ; readln(a);
write('b='); readln(b);
write('c='); readln(c);
if (a+belse
begin
p:=(a+b+c)/2;
s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
writeln( 'dien tich cua tam giac da cho la:');
writeln('s=',s);
end;
readln;
end.
------------------------------------------------------


program giaiphuongtrinhB2;
var a,b,c,delta,x1,x2:real;

begin

writeln(' chuong trinh giai phuong trinh bac 2');
writeln (' Nhap cac gia tri a ,b,c');
write('a=') ;readln(a);
write('b=') ; readln(b);
write ('c='); readln(c);

if a=0 then writeln('phuong trinh khong la phuong trinh bac 2');
if a<>0
then
begin
delta:=b*b-4*a*c; x1:=(-b+sqrt(delta))/(2*a); x2:=(-b-sqrt(delta))/(2*a);
if delta = 0then writeln('Phuong Trinh co nghiem kep la : ',-b/(2*a));
if delta <0then writeln('phuong trinh da cho vo nghiem ');
if delta >0 then writeln('Phuong trinh co 2 nghiem phan biet la :');
writeln ('x1=',x1);
writeln ('x2=',x2);
end;
readln ;
end.


------------------------------------------------------
program tim_uoc_cua_so_nguyen;
uses crt;
var i,n:integer;
begin
clrscr;
write(' nhap gia tri cua so nguyen n='); readln(n);
for i:=1 to n do
if n mod i =0 then
write(' cac uoc cua so nguyen vua nhap la ',i:5);
readln;
end.


---------------------------------------------------
program bancuuchuong;
uses crt;
var i,j :byte;
begin
clrscr;
write('chuong trinh viet ban cuu chuong');
for i:=2 to 9 do
begin
for j:=1 to 9 do
write(i,'lan',j,'=',i*j:4);
end;
end.


-----------------------------------------------------


program giaiPTbac1; {bai 10}
uses crt;
var a,b:real;
begin
clrscr;
write('nhap gia tri cua a :');readln(a);
write('nhap gia tri cua b :');readln(b);

if a=0 then
if b=0 then writeln(' Phuong trinh co vo so nghiem')
if b<>0 then writeln('Phuong trinh vo nghiem')
else
writeln(' Nghiem cua phuong trinh la' ,b/a);
readln;
end.
-----------------------------------------------------------

program tinh_GT_ham; { bai 12}
uses crt;
var s1,s2,s3,n:real;
begin
clrscr;
write('nhap gia tri cua n :');readln(n);
s1:=n*n;
s2:=5*n+2;
s3:=n-2;
if n mod 3 = 0 then write (' gia tri cua ham la :',s1);
if n mod 3 = 1 then write (' gia tri cua ham la :',s2);
if n mod 3 = 2 then write (' gia tri cua ham la :',s3);
redln;
end.

----------------------------------------------------------

program ktr_ktu;
uses crt;
var ch:char;
begin
clrscr;
write(' nhap mot ky tu bat ky:');readln(ch);
ch:=readkey;
case ch of
a..z write(' ban da nhap mot chu cai')
1..9 write(' ban da nhap mot chu so ')
else write (' ban da nhap mot ky tu dac biet');
end;
readln;
end.
--------------------------------------------------------
program in_ra_man_hinh_0_99;
uses crt;
var i:integer;
begin
clrscr;
for i:=0 to 99 do
write(i:3);
if i mod 10=0 then writeln(i:3);
end.

-------------------------------------------------------------
Program Ngay_cua_thang;
uses crt;
Var
thang,nam,songay:Integer;
Begin
clrscr;
Write('Ban muon hoi thang nao co bao nhieu ngay: ');Readln(thang);
Write('Cho biet Nam ban hoi : ');Readln(nam);

Case thang Of
1,3,5,7,8,10,12: songay:=31;
4,6,9,11 : songay:=30;
2 :Case nam Mod 4 =0 and nam mod 100<>0 then songay:=29 else songay:=28;

End;
End;

Writeln('Thang:',thang:3,', nam: ',nam:4,', co: ',songay:3,' ngay')
Writeln;

Readln
End.
---------------------------------------------------------------------------

program pt_bac_nhat;
uses crt;
Var a,b,c,d,e,f,DT,Dx,Dy:real; {phuong trinh bac nhat }
Begin
clrscr;
writeln(‘Giai HPT bac nhat 2 an so’);
write(‘Nhap cac he so a,b,c=’); readln(a,b,c);
write(‘Nhap cac he so d,e,f=’); readln(d,e,f);
DT:=a*e-b*d;
Dx:=c*e-b*f;
Dy:=a*f-c*d;
if DT=0 then
Begin
If Dx=Dy=0 then writeln(‘HPT co vo so nghiem!’);
If (Dx<>0) or (Dy<>0) then writeln(‘HPT vo nghiem!’);
End;
if DT<>0 then writeln(‘HPT co ng ! x=’,Dx/DT:0:2,’ y=’,Dy/DT:0:2);
readln
End.
----------------------------------------------------------------------------


Program in_ra_man_hinh;
uses crt;
Var
n,i,j:Byte;
Begin
clrscr;


Write('-Nhap chieu cao n : ');Readln(n);
For i:=1 To n Do
Begin

For J:=1 To (2*i-1) Do
Write('*');
Writeln;
End;
Writeln;

Readln
End.
--------------------------------------------------------------------------
program ktra_so_nguyen_to;
uses crt;
var n,i,a:word;
begin
clrscr;
n:=0;
write('nhap so nguyen a ' );
readln(a)
for i:=1 to a do
begin
if a mod i =0 then n=n+1;
end;
if n>2 then write('a khong la so nguyen to') else write('a la so nguyen to');
End

--------------------------------------------------------

Program Tinh_giai_thua;
uses crt;
Var
s,n,i:Integer;

Begin
clrcsr;

Write('-Nhap N= ');Readln(n);
s:=1;
For i:=1 To n Do
s:=s*i;
Writeln;
Writeln('Giai thua cua ',n,' = ',s);

Readln;
End.
---------------------------------------------------------

Program Tong_nghich_dao;
uses crt;
Var
n,i:Integer;
s:Real;
Begin


Write('Nhap so n= ');Readln(n);
S:=0;
For i:= 1 To N Do
S:=S+(1/i);

Writeln('+Tong nghich dao cua ',n,' so nguyen dau tien= ',S:0:2);
Readln;
End.
-----------------------------------------------------------------

program bai24;
uses crt;
var s,i,n:real;
begin
clrscr;
write(' nhap gia tri n :');readln(n);
s:=0
for i:=1 to n do
s:=s+i;
writeln(' trung binh cong cua cac so thuc da cho la :',s/n);

{in ra cac ra cac so thuc duong }
for i:=1 to n do
begin
if i>o then writeln(i :3);
end;
readln;
end.
----------------------------------------------------
program bai18;
uses crt;
var a,b,c:integer;
begin
clrscr;
write(' cach doi tien ');


for a:=1 to 20 do
for b:=1 to 20 do
for c:=1 to 20 do
if (20=a*5+b*2+c*10) then
writeln('co the doi 20000d thanh',a,'to 5000d',b,'to 2000d',c,' to 10000d');
readln;
end.
-----------------------------------------------------------------


---------------BAI TAP VE MANG ------------------------------------------------------------------------
program congmatran; { chuong trinh Cong 2 Ma Tran }
uses crt;
type mang=array[1..10,1..10] of integer ;
var a,b,c : mang;
i,j,n,k,m : integer ;
begin
clrscr;

write('nhap m=');readln(m);
write(' nhap n=');readln(n);

{ nhap ma tran A }

for i:=1 to m do
for j:=1 to n do
begin write('a[',i,',',j,']='); readln(a[i,j]);
end;
{ nhap ma tran B}

for i:=1 to m do
for j:=1 to n do
begin write('b[',i,',',j,']='); readln(b[i,j]);
end;
for i :=1 to m do
for j:=1 to n do
begin

c[i,j]:=a[i,j]+b[i,j];
end;
{in ma tran tich}
for i:=1 to m do
begin
for j:=1 to n do
write(c[i,j]:5);
writeln;
end;
end.

-------------------------------------------------
program nhanmatran; { chuong trinh Nhan 2 Ma Tran }
uses crt;
type mang=array[1..10,1..10] of integer ;
var a,b,c : mang;
i,j,n,k : integer ;
begin
clrscr;
write(' nhap n=');readln(n);

{ nhap ma tran A }

for i:=1 to n do
for j:=1 to n do
begin write('a[',i,',',j,']='); readln(a[i,j]);
end;
{ nhap ma tran B}

for i:=1 to n do
for j:=1 to n do
begin write('b[',i,',',j,']='); readln(b[i,j]);
end;
for i :=1 to n do
for j:=1 to n do
begin
c[i,j]:=0;
for k:=1 to n do
c[i,j]:=c[i,j]+a[i,k]*b[k,j];
end;
{in ma tran tich}
for i:=1 to n do
begin
for j:=1 to n do
write(c[i,j]:5);
writeln;
end;
end.

-----------------------------------------------------------
program matranchuyenvi;
uses crt;
type mang=array[1..10,1..10] of integer;
var a,b :mang;
i,j,n,m :integer;
begin
clrscr;
{nhap ma tran}
write('nhap so hang m=');readln(m);
write('nhap so cot n=');readln(n);
for i:=1 to m do
for j:=1 to n do
begin
writeln('a[',i,',',j,']=');readln(a[i,j]);
end;
for i:=1 to m do
for j:=1 to n do
b[j,i]:=a[i,j];
for i:=1 to m do
begin
for j:=1 to n do

write(b[j,i]:4);
end;
readln;
end.
-----------------------------------------------------------
program bai28; {nhap mang n so thuc, so luong cac hang duong va tong}

uses crt;
type mang=array[1..100] of integer;
var a:mang;
i,n :integer;
s :real;
begin
clrscr;
write('nhap : n=');readln(n);
for i:=1 to n do
begin
writeln('a[',i,']=');readln(a);
end;

{ tim so hang duong }
begin
for i:=1 to n do
if a[i]>0 then writeln('cac so hang duong co trong day la',a[i]:5);
end;

{tim tong cac so }

begin
s:=0;
for i:=1 to n do
s:=s+a[i];
writeln(' tong cac so hang duong trong day la ',s);
end;
readln;
----------------------------------------------------------------
program van_la_bai28; {tim so hang lon nhat cua day}

uses crt;
type mang=array[1..100] of integer;
var max,a:mang;
i,k,n :integer;

begin
clrscr;
write('nhap : n=');readln(n);
for i:=1 to n do
begin
writeln('a[',i,']=');readln(a[i]);
end;
begin
max:=a[1];
k:=1;

for i:=2 to n do
if a[i]>max then
max:=a[i];
k:=i
writeln('phan tu lon nhat',max,'nam o vi tri',k);
rendln;
end.
--------------------------------------------------------------
program bai22;
var n,i,gt:integer;
s:real;
begin

write('nhap n = ');readln(n);

i:=1;s:=1;gt:=1;
while ibegin
i:=i+1;
gt:=gt*i;
s:=s+1/gt;
end;
write('Tong la ',s:1:2);
readln;
end.
-----------------------------------------
program inra_tamgiac; {bai15}

var i,j,n:integer;
begin
writeln('-in ra tam giac-------------');
writeln(' nhap vao so hang cua tam giac n=');readln(n);
for i:=1 to n do
begin
for j:=1 to n-i do write(' ');
for j:=n-i+1 to n+i-1 do write('*');
writeln;
end;
readln;
end.
------------------------------------------------

program UCLN; {bai 26}
var a,b:integer;
begin
write('Nhap a= ');readln(a);
write('nhap b=');readln(b);
while a<>b do
if a>b then a:=a-b else b:= b-a;
writeln('UCLN= ',a);
readln
end.
---------------------------------

program bancuuchuong; { bai 17}
uses crt;
var i,j :byte;
begin
clrscr;
write('chuong trinh viet ban cuu chuong');
for i:=2 to 9 do
begin
for j:=1 to 9 do
write(i,'lan',j,'=',i*j:4);
end;
end.
-------------------------------------


program bai8;{kiem tra so do 3 canh cua tam giac }

var a,b,c:real;
begin

write('nhap do dai canh thu nhat a=');readln(a) ;
write('nhap do dai canh thu hai b=');readln(b) ;
write('nhap do dai canh thu ba c=');readln(c) ;

if (a+b>c) and (a+c>b) and (c+b>a)
then
begin
if (a*a+b*b=c*c) or ( a*a+c*c=b*b) or (c*c+b*c=a*a) then writeln (' day la tam giac deu ');
if ( a=b) or (b=c) or (c=a ) then writeln(' day la tam giac can ')
else write(' day la tam giac thuong' ) ;
end;


readln;
end.
-------------------------------------------------

program bai6;
uses crt;
var ch:char;
begin
clrscr;
write(' nhan 1 ky tu bat ky'); readln(ch);

writeln(' Ma ASCII cua ky tu do la ',ord(ch):2);
readln;
end.
Tau up dc trên sân chơi KT đóa.. cả nhà tham khảo nha!!!!! I love you I love you I love you I love you

Chữ ký của langtu_haohoa_at

Tài Sản Của langtu_haohoa_at


Mon Dec 14, 2009 9:00 am

avatar
mr_huan

Comrade member

Xem lý lịch thành viên
Tổng số bài gửi : 90
Join date : 11/12/2009
Age : 27
Tổng số bài gửi : 90
Join date : 11/12/2009
Age : 27
Tổng số bài gửi :
90
Join date :
11/12/2009
Age :
27
Bài gửiTiêu đề: Re: TIN nè cả nhà ơi

Theo tao thi` ko viec j` phai? tham khao? mo^n nay`ca?
Tham khao? cung~ the' ma` thoy
Mo^n nay` cu' phai? nho` Bac' Ho^` di tham kha0? ho^ moi' dc
he`he`

Chữ ký của mr_huan

Tài Sản Của mr_huan


Mon Dec 14, 2009 8:19 pm

avatar
langtu_haohoa_at

Perfect member

Xem lý lịch thành viên
Tổng số bài gửi : 105
Join date : 01/12/2009
Age : 27
Đến từ : thanh hoa
Tổng số bài gửi : 105
Join date : 01/12/2009
Age : 27
Đến từ : thanh hoa
Tổng số bài gửi :
105
Join date :
01/12/2009
Age :
27
Đến từ :
thanh hoa
Bài gửiTiêu đề: Re: TIN nè cả nhà ơi

Bac' ho` ma` ko co' gi` thi` thi lai moi' qua em ah...hahaha

Chữ ký của langtu_haohoa_at

Tài Sản Của langtu_haohoa_at


Tue Dec 15, 2009 7:32 am

avatar
mr_huan

Comrade member

Xem lý lịch thành viên
Tổng số bài gửi : 90
Join date : 11/12/2009
Age : 27
Tổng số bài gửi : 90
Join date : 11/12/2009
Age : 27
Tổng số bài gửi :
90
Join date :
11/12/2009
Age :
27
Bài gửiTiêu đề: Re: TIN nè cả nhà ơi

Ko co' j` la` ko co' j`
Bac' Ho^` ma` lai ko co' j` thi` ai co'
May` xem tien` VN xem co' to*` nao` ko co' o^ng y' ko?

Chữ ký của mr_huan

Tài Sản Của mr_huan


Sat Dec 19, 2009 9:05 am

avatar
anioong

Comrade member

Xem lý lịch thành viên
Tổng số bài gửi : 63
Join date : 14/12/2009
Age : 27
Đến từ : bắc ninh city
Tổng số bài gửi : 63
Join date : 14/12/2009
Age : 27
Đến từ : bắc ninh city
Tổng số bài gửi :
63
Join date :
14/12/2009
Age :
27
Đến từ :
bắc ninh city
Bài gửiTiêu đề: Re: TIN nè cả nhà ơi

Trích dẫn :
bọn này láo giám lôi Bác ra.Môn này phải đi rồi không tranh cãi nữa.kakaka
bọn này láo giám lôi Bác ra.Môn này phải đi rồi không tranh cãi nữa.kakaka

Chữ ký của anioong

Tài Sản Của anioong


Sat Dec 19, 2009 6:40 pm

avatar
boy ha tinh

new member

Xem lý lịch thành viên
Tổng số bài gửi : 11
Join date : 15/12/2009
Tổng số bài gửi : 11
Join date : 15/12/2009
Tổng số bài gửi :
11
Join date :
15/12/2009
Bài gửiTiêu đề: Re: TIN nè cả nhà ơi

co to 1tram dong ko co bac ho dau Smile
hjhj

Chữ ký của boy ha tinh

Tài Sản Của boy ha tinh


Sat Dec 19, 2009 9:19 pm

avatar
mr_huan

Comrade member

Xem lý lịch thành viên
Tổng số bài gửi : 90
Join date : 11/12/2009
Age : 27
Tổng số bài gửi : 90
Join date : 11/12/2009
Age : 27
Tổng số bài gửi :
90
Join date :
11/12/2009
Age :
27
Bài gửiTiêu đề: Re: TIN nè cả nhà ơi

The' cai' de^` Tin nay` co' dang' tin ca^y ko the'
De? anh em con` bit' ma` chuan? bi!
Chi? can` copy and paste vao` USB va` mang den' truong`
Co^ng viec con` lai` thi` wa' la` don gian?
Nhung ko bit' la` co' dung' ko de? con` chuan? bi

Chữ ký của mr_huan

Tài Sản Của mr_huan


Sun Dec 20, 2009 1:00 pm

avatar
langtu_haohoa_at

Perfect member

Xem lý lịch thành viên
Tổng số bài gửi : 105
Join date : 01/12/2009
Age : 27
Đến từ : thanh hoa
Tổng số bài gửi : 105
Join date : 01/12/2009
Age : 27
Đến từ : thanh hoa
Tổng số bài gửi :
105
Join date :
01/12/2009
Age :
27
Đến từ :
thanh hoa
Bài gửiTiêu đề: Re: TIN nè cả nhà ơi

tao lấy trên sân chơi kiến trúc về mà... của mấy ông khóa trước ko pít có chuẩn ko nữa??? bom

Chữ ký của langtu_haohoa_at

Tài Sản Của langtu_haohoa_atSponsored content


Bài gửiTiêu đề: Re: TIN nè cả nhà ơi


Chữ ký của Sponsored content

Tài Sản Của Sponsored content


Trang 1 trong tổng số 1 trang
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs.com